แคตตาล็อกออนไลน์

  • ผลิตลังไม้แบบโปร่ง (Wooden Crates)

    ผลิตลังไม้แบบโปร่ง (Wooden Crates) ลังไม้แบบโปร่ง ขนาดที่เราผลิตตอนนี้  ไม้ฐานด้านยาวขนาด : กว้าง 75 - 150 มม. หนา 24 - 150 มม.  ไม้ฐานด้านกว้างขนาด : กว้าง 75 - 150 มม. หนา 15 - 150 มม.  ทิศทางในการยก 2 หรือ 4 ทิศทาง  ดูจากด้านข้าง และ ด้านบน ใช้ไม้กรอบขนาด : กว้าง 75 - 150 มม. หนา 24 - 150 มม.   การประกอบ ใช้ ตะปู หรือ สกรู  หมายเหตุ มีเอกสารกำกับการส่งออกลังไม้ IPPC(ISPM15) หรือ หากมีสินค้าที่ต้องการ ส่งเป็นชิ้นใหญ่ ต้องการหาโรงงาน ผลิตลังไม้แบบโปร่ง (Wooden Crates) ที่มีขนาดเท่ากับสินค้าที่จะส่ง  สามารถสอบถามขนาด ผลิตลังไม้แบบโปร่ง กับเราได้ที่ 0-2723-4614, 0-2182-2138  

    หมวดหมู่ : พาเลทและที่รองเลื่อนกะบะ

    ดูรายละเอียด