แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการรับผลิตลังไม้ตามแบบ

    บริการรับผลิตลังไม้ตามแบบ รับผลิตลังไม้ โรงงานของเราออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อ ให้ความสำคัญ ลังไม้ไม้ต้องมีความแข็งแรงทนทาน รวมถึงมีมาตรฐานสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ ตาม มาตราฐาน IPPC  หรือ ISPM15  ออกแบบและผลิตลังไม้สำหรับสินค้าของคุณแบบที่มีลักษณะและขนาดที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้า  ออกแบบและผลิตลังไม้ซึ่งมีขนาดไม่จำกัด ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของไม้ได้ เช่น ไม้สนนิวซีแลนด์ หรือ ไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น ซึ่งมีผลกับราคาของบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าสามารถกำหนดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งเราจะออกแบบให้ตามต้นทุนของคุณได้ ลังไม้ผ่านการอบด้วยความร้อน ประทับตราสำหรับส่งออก และ มีเอกสารรับรองการส่งออก ลังไม้แบบผลิตให้ลูกค้านำไปบรรจุหีบห่อสินค้าด้วยตัวเอง มีทั้งแบบประกอบ และ แบบที่ยังไม่ประกอบ ลังไม้ออกแบบและผลิตให้มีบานผับสำหรับปิดและเปิดได้ ลังไม้สามารถออกแบบและผลิตให้มีส่วนรองรับน้ำหนักหรือสิ่งป้องกันการกระแทกได้        

    หมวดหมู่ : พาเลทและที่รองเลื่อนกะบะ

    ดูรายละเอียด